Základní schéma

  • 2 x primární fermentor – průměr 23 m, objem 2300 m3
  • 1 x kofermentor – dokvašovací jímka – průměr 26 m, objem 2900 m3
  • 2 x koncový sklad digestátu – průměr 30m, objem 3900 m3
  • 2 x vkladače pevných hmot – Forttis a Strautmann
  • Podzemní potrubí pro přísun hovězí kejdy
  • Budova kogenerace a trafostanice
  • Výdejní místo digestátu