Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování potravinářské pšenice, ozimého ječmene, ozimé řepky a v neposlední řadě k zajištění krmivové základny pro živočišnou výrobu a „krmivo“ pro bioplynovou stanici. Společnost vlastní mísírnu, kde zpracovává veškeré krmné obilí pro výrobu krmných směsí.

 

  • 900 ha ozimé pšenice

  • 300 ha ozimý ječmen

  • 300 ha ozimá řepka

  • 700 ha kukuřice

  • 356 ha jarní obiloviny a pícniny na orné půdě

 

      ozimá řepka     pšenice