Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2021)

14.05.2021 15:25

Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2021).

  • List 1 - Pořad jednání
  • List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6)
  • List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí aj.

      

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru


VÝZVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA K VH 2021

14.05.2020  15:30

Dokument Výzva předsedy přestavenstva k VH 2021 je také k nahlédnutí, či stažení ve složce "O společnosti > Valná hromada".

      

Nahoru


Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2020

14.05.2020  15:34

Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2020, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020, Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2020 a Rozvaha k 31.12.2020.

Nahoru

Úvodní stránka