Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2022)

17.05.2022 15:49

Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2022).

      

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru

 

Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2021

24.05.2022 15:09

Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2021, Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021, Rozvaha k 31.12.2021 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021.

 

Nahoru

Úvodní stránka