Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2020)

22.05.2020 12:40

Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2020).

  • List 1 - Pořad jednání
  • List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6)
  • List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí aj.

      

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru

 

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2019

22.05.2020  12:44

Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2019, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2019 a Rozvaha k 31.12.2019.

Aktuality

Úvodní stránka

 

VÝZVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA K VH 2020

25.05.2020  11:50

Dokument Výzva předsedy přestavenstva k VH 2020 je také k nahlédnutí, či stažení ve složce "O společnosti > Valná hromada".

      

Nahoru

Aktuality

Úvodní stránka