Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2023)

27.04.2022 15:29

Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2023) a Návrh usnesení k Bodu 7) VH (2023).

 

      

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru

 

Příloha - Usnesení k Bodu 7)

27.04.2022 15:32

      

Nahoru

 

Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2022

27.04.2023 15:49

Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2022, Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022, Rozvaha k 31.12.2022 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022.

Nahoru

Úvodní stránka