Akciová společnost

Zemědělská společnost Dubné a.s. byla zapsána 31.12.2000, jako nově vzniklá akciová společnost, transformovaná dle Obchodního zákoníku § 69, ze Zemědělského obchodního družstva Dubné s plným právním nástupnictvím.

IČO: 26030993  

Předmět podnikání: Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků - hostinská činnost - obráběčství - opravy silničních vozidel - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní - výroba elektřiny - kombinovaná výroba elektřiny a tepla - osvědčení č. 101/10.

 

Od roku 1994 byly zrekonstruovány a zmodernizovány téměř všechny stáje, jak pro skot, tak i pro prasata. Tyto provozy již odpovídají podmínkám welfer zvířat. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce bývalého kravína K-96 v Žabovřeskách na teletník s mléčnými automaty a v roce 2009 rekonstrukce odchovnu jalovic Čejkovice.

V roce 2010 byly dány do provozu silážní žlaby Žabovřesky, bioplynová stanice a teplovod Žabovřesky.

V následujících letech se společnost soustředila na průběžné opravy rozhodujích provozů, v roce 2014 byly dokončeny opravy a rekonstrukce stájí v Čejkovicích, záložní zdroj kotelny a teplovodu v Žabovřeskách.

V roce 2022 byla spuštěna zcela nová posklizňová linka obilovin, která kapacitně uskladní celou úrodu obilovin a řepky.

 

Zemědělská společnost Dubné, a.s. hospodaří na zemědělské půdě o rozloze 3056,16 ha,  z toho je:

  •  Orná půda - 2556,6 ha
  •  Louky a pastviny - 499,56 ha

 

Společnost má v součastné době tři hlavní programy výroby:

  • Rostlinná výroba
  • Živočišná výroba
  • Výroba el. energie a tepla – BPS