Ovládací prvky BPS

Ovládání PBS je umístněno v tzv. „ Velíně “ mezi primárními fermentory, je plně řízeno počítačovým systémem a zajištuje:

  • vkládání pevných i kapalných substrátů
  • cirkulaci kapalných částí mezi fermentory
  • udržování stálé provozní teploty fermentorů
  • provoz kogenerační jednotky

 

Základní ukazatele