Silážní jámy pro uskladnění siláže pro potřeby BPS

  • 4 x silážní žlab o rozměru 20x38x5 m
  • Celková kapacita – 16 000 t siláže
  • Kapacita kryje celoroční provoz BPS