Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2016) a Výroční zpráva roku 2015

20.05.2016 09:47

V Menu ve složce "O společnosti > Valná hromada" najdete k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2016) a ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" dokumenty Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2015 s přílohami  Výsledovka roku 2012-2015, Aktiva roku 2012-2015 a Pasiva roku 2012-2015.

  • List 1 - Pořad jednání
  • List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1)-7)
  • List 3 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění  bod 7) a Možnosti pro ověření plných mocí

      

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru