Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2021)

14.05.2021 15:25

Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2021).

  • List 1 - Pořad jednání
  • List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6)
  • List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí aj.

      

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru