Pozvánka na řádnou valnou hromadu (2015) a Výroční zpráva za rok 2014

10.04.2015 15:00

V Menu ve složce "O společnosti > Valná hromada" najdete k nahlédnutí, či stažení Pozvánku na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2015) a ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" dokumenty Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2014 a Příloha k účetní závěrce ZS Dubné, a.s. k 31.12.2014.

  •  List 1  - Pořad jednání 
  • List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1)-7)
  • List 3 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění  bod 7) - 8) a Jízdní řád 15.5.2015
  • List 4 - Možnosti pro ověření plných mocí

       

Nahoru

       

Nahoru

      

Nahoru

      

Nahoru