Vítejte na stránkách Zemědělské společnosti Dubné, a.s.            

V oboru zemědělství se naše společnost zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, prodejem a zpracováním produktů prvovýroby a pro výrobu elektrické energie a tepla provozuje bioplynovou stanici.

 

Hospodaříme na zemědělské půdě okolo 3000 ha, v chovu máme 850 kusů dojnic, 360 kusů žírných býků, 870 mladých jalovic a telat. Ročně produkujeme přes 300 ha ozimé řepky a 1500 ha obilovin a krmných plodin.

 

Dále provádíme činnosti v opravárenství. V našich dílnách se zabýváme především opravami zemědělské techniky. 

 

 Aktuality

VÝZVA předsedy představenstva k VH 2020 

25.05.2020  11:50

Dokument Výzva předsedy přestavenstva k VH 2020 je k nahlédnutí, či stažení ve složce "O společnosti > Valná hromada".

Pozvánka na řádnou Valnou hromadu akcionářů (2020)

22.05.2020  12:40

Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2020).
 
Výroční zprávy ZS Dubné, a.s. za rok 2019

22.05.2020  12:44

Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2019, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2019 a Rozvaha k 31.12.2019.

... Předchozí sdělení

 

Odprodej techniky

Naši partneři