Předchozí sdělení

Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2021

24.05.2022 15:09
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2021, Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021, Rozvaha k 31.12.2021 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2022)

17.05.2022 15:49
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2022). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 7) List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí...

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2020

14.05.2021 15:34
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2020, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020, Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2020 a Rozvaha k 31.12.2020.

VÝZVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA K VH 2021

14.05.2021 15:30
Dokument Výzva předsedy přestavenstva k VH 2021 je také k nahlédnutí, či stažení ve složce "O společnosti > Valná hromada".         

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2021)

14.05.2021 15:25
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2021). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6) List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí...

VÝZVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA K VH 2020

25.05.2020 11:50
Dokument Výzva předsedy přestavenstva k VH 2020 je také k nahlédnutí, či stažení ve složce "O společnosti > Valná hromada".       

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2019

22.05.2020 12:44
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2019, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2019 a Rozvaha k 31.12.2019.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2020)

22.05.2020 12:40
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2020). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6) List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí...

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2018

16.04.2019 15:20
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2018, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, Příloha k účetní uzávěrce 2018, Rozvaha k 31.12.2018 a Zpráva nezávislého auditora.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2019)

16.04.2019 14:55
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2019). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6) List 3 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 6) až...
1 | 2 | 3 >>