Předchozí sdělení

VÝZVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA K VH 2020

25.05.2020 11:50
Dokument Výzva předsedy přestavenstva k VH 2020 je také k nahlédnutí, či stažení ve složce "O společnosti > Valná hromada".       

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2019

22.05.2020 12:44
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2019, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2019 a Rozvaha k 31.12.2019.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2020)

22.05.2020 12:40
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2020). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6) List 3 - Možnosti pro ověření plných mocí...

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2018

16.04.2019 15:20
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokumenty: Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2018, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, Příloha k účetní uzávěrce 2018, Rozvaha k 31.12.2018 a Zpráva nezávislého auditora.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2019)

16.04.2019 14:55
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2019). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1) až 6) List 3 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 6) až...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2018)

04.04.2018 10:55
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2018). Zpět List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1)-7) List 3 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ...

Výroční zpráva ZS Dubné a.s. za rok 2017

04.04.2018 10:40
Ve složce "O společnosti > Výroční zprávy" najdete dokument Výroční zpráva ZS Dubné, a.s. za rok 2017.

Zpráva představenstva pro Valnou hromadu (2017)

11.05.2017 00:34
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" najdete Zprávu představenstva ZS Dubné, a.s. pro Valnou hromadu akcionářů 2017.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů (2017)

14.04.2017 18:47
Ve složce "O společnosti > Valná hromada" je k nahlédnutí, či stažení dokument Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ZS Dubné, a.s. (2017). List 1 - Pořad jednání List 2 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění bod 1)-6) List 3 - Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění  bod 6)...

Aktualizace nabídky techniky k odprodeji

08.12.2016 12:56
Ve složce "Odprodej techniky" nové položky - nové ceny.
1 | 2 | 3 >>